Bakgrund

Att lossa muttrar och bultar som sitter hårt är ett känt problem. Vi har det perfekta verktyget för det jobbet nu. Induktiv värmning, att värma upp metall med hjälp av ström har funnits länge, framför allt inom metallrörsindustrin, där SST AB varit "Top of the line" i över 15 år. Nu finns äntligen denna metod med inriktning på vanliga metaller och passar perfekt till muttrar och i andra applikationer där metall behöver värmas. Att behöva värma med gas innebär risker. Inte bara för brand eller personskador, utan också för delarna som skall värmas. Eftersom Looser bara värmer där du vill, blir värmen mer exakt applicerad